Line Hansen

Født 13. juni 1972
Død 6. september 2020

Om seremonien

Begravelsen finner sted fra Østre Fredrikstad kapell torsdag 17. september kl. 12.30 med nærmeste familie og venner til stede.

Tid og sted for seremonien 17-09-2020 

Adresse til begravelsesseremonien

Østre Fredrikstad gravlunds kapell, Gamlebyveien 1, 1632, Gamle Fredrikstad