Trine Lilletvedt

Født 24. september 1968
Død 11. juni 2019

Om seremonien

Bisettelsen finner sted i Hafslund kirke fredag 21. juni kl. 12.30.
Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.
I stedet for blomster ønskes en gave til Kreftforeningen.
Gaven kan gis i kirken, eller via minnesiden på toreenilsen.no,
En varm takk til Hospice Lovisenberg og Solvang lindrende avdeling for kjærlig omsorg og pleie.

Tid og sted for seremonien 21-06-2019 

Adresse til bisettelsen

Hafslund kirke, Haugeveien 1, 1738, Borgenhaugen