Kari Alice Johannessen

Født 30. april 1938
Død 1. mai 2019

Om seremonien

Begravelsen finner sted fra Idd kirke, tirsdag 14. mai kl. 11.00., Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven. Like kjært som blomster er en gave til Misjonssambandet. , Gaven kan leveres i kirken eller via minnesiden på toreenilsen.no

Tid og sted for seremonien 14-05-2019 

Adresse til begravelsesseremonien

Idd kirke, Borgergata 12, 1767, Halden