Informasjon

Kåre Haug

  • 30.10.1942 - 14.05.2024

Takk for smil og gode stunder og millioner små sekunder.

Om begravelsen til Kåre Haug 

Skjeberg kirke

Bisettelsen finner sted i Skjeberg kirke fredag 24. mai kl. 14.00.
Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.
Like kjært som blomster er en gave til Leger Uten Grenser.
Gaven kan gis via minnesiden eller i kirken.


Adresse til kremasjonsseremonien

Skjeberg kirke, Prestegårdsbakken 30, 1746 Skjeberg


Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS
Sarpsborg
69104610