Csaba Imregh

  • 07.10.1934 - 23.05.2022

Størst av alt er kjærligheten.

Om begravelsen til Csaba Imregh 

Tune kapell

Begravelsen finner sted fra Tune kapell, fredag 3. juni kl. 10.00.
Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
I stedet for blomster ønskes en gave til Kirkens Nødhjelp.
Gaven kan gis i kapellet eller via minnesiden.

En stor takk til avdeling F ved Tingvoll sykehjem for god omsorg og pleie.
Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS
Sarpsborg
69104610