Karl Sverre Ferstad

  • Født: 27. juli 1955
  • Død: 22. juni 2019

Hav og himmel kinn mot kinn, Motortøff og sønnavind. Måkereir og terneskrik, Hvite hus i hver en vik. (Inger Hagerup) Hvil i fred kjære Kalle❤ I din ånd går minnegaven til Viuno Velferdsklubb. (Viuno AS)
Tune kirke
5 Juli 2019 12:30
Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS

Om begravelsen til Karl Sverre Ferstad 

Tid og sted for seremonien 05-07-2019 12:30 Tune kirke


Adresse til bisettelsen

Tune kirke, Tuneveien 43, 1710, Sarpsborg