Tordis Synnøve Gustavson

  • 02.02.1927 - 22.05.2022

Vi minnes deg med glede!

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: