Britt Steinlund Grav

Født 13. september 1951, Harstad
Død 20. april 2017, Sarpsborg

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Svein Tore Steinlund