Informasjon

Oddvar Johan Gabrielsen

  • 20.05.1934 - 16.04.2024

Takk for alt du har vært for oss. Vi møtes igjen.

Pappa, farfar og oldefar💛 Alle sitt store forbilde. Vi elsker deg!

Annonser for Oddvar Johan Gabrielsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Sarpsborg Arbeiderblad
23-04-2024
Dødsannonse
Innrykksdato
Helgelands Blad
23-04-2024