Informasjon

Bodil Johansen

  • 20.07.1928 - 01.04.2024

Velkommen til å tenne lys eller skrive en hilsen her på minnesiden.

Takk for gode stunder og lyse minner som vi har.

Annonser for Bodil Johansen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Sarpsborg Arbeiderblad
11-04-2024