Informasjon

Anni-Mai Meisler

  • 24.02.1943 - 23.01.2024

Stille suser trærne rundt hjemmet du elsket. Farvel nikker blomstene du vernet så tro. Takk, kvitrer fuglene du var så glad i. Stille hvisker vinden: Sov i ro.

Velkommen til å tenne lys eller skrive en hilsen her på minnesiden.

Annonser for Anni-Mai Meisler

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Nettannonse på Portal
08-02-2024